Kontakty


Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius
Tel.: (+370 5 ) 2330 450
Faks: (+370 5 ) 2330 450
E-mail
Strona: www.zppl.lt
Godziny kontaktu: 9.00 - 16.00

 
 


Związek Prawników Polaków na Litwie

Świadomy Obywatel: Artykuły

 

Dr Elżbieta Kuzborska, członek Związku Prawników Polaków na Litwie.

Ochrona praw konsumenta na Litwie (1. Zakup towarów i usług przez Internet)

W dzisiejszej rzeczywistości coraz bardziej popularne staje się zawieranie umów kupna-sprzedaży przez Internet. Co w przypadku, gdy kupujący chce zerwać umowę, zwrócić towar, odzyskać pieniądze. Czy przedsiębiorca ma prawo zwrócić jedynie część pieniędzy, albo zgodzić się jedynie na wymianę towaru?

Kupując przez Internet możemy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy. Zgodnie z prawem sprzedający w ciągu 14 dni od otrzymania od kupującego informacji o odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić całą zapłaconą przez kupującego kwotę, w tym pokryć koszta dostawy (za wyjątkiem sytuacji, w której kupujący wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy, zaproponowany przez sprzedającego sposób).Zatem sprzedający nie może ograniczać prawa kupującego do zwrotu zakupionego przez Internet towaru – np. zwrócić jedynie część pieniędzy, dać jedynie możliwość wymiany towaru. Zwrot towaru nie jest jednak możliwy np. w przypadku towarów wyprodukowanych na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego, towarów o krótkim terminie przydatności, rozpakowanych kosmetyków, bielizny, w niektórych przypadkach dotyczy to produktów alkoholowych, prasy (za wyjątkiem prenumerat), rzeczy nabytych na aukcji. Co ważne, jeżeli sprzedający w czasie zawierania umowy nie przedłożył kupującemu informacji o tym, że posiada on prawo do odstąpienia od umowy, kupujący nabywa prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru.

Kto pokrywa koszta zwrotu zakupionego przez Internet produktu?

Koszta związane ze zwrotem produktu pokrywa kupujący, za wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z umową kupna-sprzedaży są one pokrywane przez sprzedającego, lub w przypadku, gdy sprzedający właściwie nie poinformował kupującego o tym, iż to na niego spocznie ciężar kosztów zwrotu produktu.

Ostatnio popularny jest zakup towarów i usług poprzez strony internetowe oferujące tzw. bony zniżkowe, bony zakupowe,grupony. Czy jest to godny zaufania sposób na robienie zakupów?

Ważną rzeczą jest sprawdzenie w Internecie opinii i komentarzy dotyczących wiarygodności i uczciwości sprzedającego. Na stronie www.bankrotodep.lt można dowiedzieć się, czy wobec spółki nie została wszczęta procedura upadłościowa. Po drugie, należy bardzo uważnie zapoznać się z przedstawionymi w ofercie nabycia bonu warunkami – zwrócić uwagę na jego termin ważności, obowiązek dokonania wcześniejszej rezerwacji i temu podobne. Należy pamiętać o tym, że po „terminie ważności”bonu świadczenie przez przedsiębiorcę usług albo sprzedanie towaru będzie zależało wyłącznie od jego dobrej woli, może też być uzależnione od uiszczenia dodatkowej opłaty.

Z okazji urodzin otrzymaliśmy w prezencie bon zakupowy. Czy możemy go zwrócić sprzedawcy?

Nabycie tego rodzaju bonu jest swego rodzaju zawarciem umowy, zgodnie z którą kupujący, albo osoba wskazana w bonie ma obowiązek nabyć konkretne towary lub skorzystać z usług zgodnie ze wskazanymi w nim zasadami. Stąd, jeżeli bon wyraźnie wskazuje, iż jego zwrot nie jest możliwy, nie będzie można od umowy odstąpić i żądać zwrotu zapłaconych pieniędzy.         

Ochrona praw konsumenta na Litwie (2. Zakup towarów i usług przez Internet, c.d.)

Czego może żądać kupujący w przypadku, jeżeli sprzedający przed dłuższy czas nie dostarcza nabytego przez Internet towaru? Czy możemy wnosić o zapłacenie odsetek?

W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrócenia zapłaconej kwoty oraz pokrycia doznanych w związku z brakiem dostawy strat (jeżeli będzie w stanie to uzasadnić i udowodnić).

Jakie kroki możemy podjąć w przypadku otrzymania niejakościowej usługi albo towaru kupionego przez Internet?

Może zdarzyć się tak, że po stwierdzeniu jakiejkolwiek nieprawidłowości nie możemy skontaktować się ze sprzedającym (podany numer telefonu nie odpowiada). Wówczas należy pisemnie zwrócić się do sprzedającego, przedstawiając swoje zażalenia oraz uwagi co do jakości produktu/usługi oraz żądania. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 10 dni, lub odpowiedzi nas niesatysfakcjonującej, należy również pisemnie zwrócić się do Urzędu Ochrony Praw Konsumentów (odpowiedni szablon można znaleźć na stronie www.vvtat.lt). Do pisma należy dołączyć dowody zawarcia umowy kupna-sprzedaży (np. dowód wpłaty, kopię korespondencji ze sprzedawcą).

Gdzie należy się zwrócić, jeżeli niedostarczany został towar kupiony przez Internet od sprzedawcy z innego państwa UE?

Przede wszystkim należy skontaktować się ze sprzedawcą, wskazując dowód i datę przelewu z żądaniem dostarczenia towaru albo zwrócenia pieniędzy. Generalną zasadą jest obowiązek sprzedającego dostarczenia towaru w ciągu 30 dni (jeżeli strony umowy nie umówiły się inaczej) od zawarcia umowy. W przypadku braku odpowiedzi, albo w przypadku odpowiedzi negatywnej możemy zwrócić się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które jest uprawnione do rozstrzygania tego rodzaju sporów (www.ecc.lt).

Co w przypadku, w którym towar kupowaliśmy od sprzedawcy spoza kręgu państwa UE?

Wówczas litewskie instytucje oraz ECK nie będą odpowiednimi organami do rozpatrzenia zażalenia. W takiej sytuacji można zwrócić się do światowej sieci ochrony praw konsumentów  (http://www.econsumer.gov), tak, jak w każdym przypadku – załączając dowody zawarcia umowy, kopię korespondencji, szczegóły dotyczące sprzedawcy i inną,mającą związek z naszym zażaleniem, informację.

Ochrona praw konsumenta na Litwie (3. Zwrot jakościowego towaru.Zakup produktówspożywczych)

Czy istnieje możliwość zwrócenia rzeczy kupionej w czasie wyprzedaży albo w sklepie „po przecenie” (lit. „išparduotuvė“)?

W takimprzypadkurównieżobowiązuje zasada ogólna – w ciągu 14 dni od zakupu (jeżeli sprzedający nie określił dłuższego terminu) istnieje możliwość wymiany jakościowego produktu na analogiczną rzecz w innym rozmiarze/wymiarze, kolorze, formie. Należy jednakże pamiętać, iż zwrotowi lub zamianie nie podlegają np. jakościowe towary elektroniczne, zabawki, meble, bielizna, kosmetyki, perfumy, ubranka dziecięce, rajstopy, samochody, łódki, instrumenty muzyczne, zegarki, broń i naboje, dzieła sztuki.Z drugiej strony sam sprzedający może zgodzić się na zamianę lub zwrot również tych rzeczy. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku zakupu rzeczy używanych – sprzedający może, ale nie musi zgodzić się na ich wymianę.

Co w przypadku, jeżeli w ciągu 14 dni pragniemy zwrócić jakościowe ubranie, z którego usunęliśmy metkę?

Towar, który chcemy zwrócić nie może być używany, uszkodzony – powinien być w takim stanie, by sprzedający mógł go wystawić na sprzedaż bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Usunięcie etykietki trudno uznać za czynność, która mogłaby doprowadzić do niemożliwości ponownego sprzedania rzeczy, zatem generalnie nie może być przyczyną odmowy przyjęcia towaru.

Czy istnieje możliwość zwrócenia niejakościowego produktu spożywczego sprzedawcy?

Podobnie, jak w przypadku każdego innego niejakościowego zakupu –kupujący może żądać od sprzedającego zamiany produktu na jakościowy, zmniejszenia ceny produktu, zwrócenia zapłaconej za produkt kwoty. W tym przypadku kupujący powinien przedstawić dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży – paragon, fakturę, potwierdzający transakcję wyciąg z konta. W przypadku braku tego rodzaju dowodu, zwrot produktu albo jego wymiana będzie zależała od dobrej woli sprzedającego.

Nie rzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której w momencie rozliczania się w sklepie spożywczym przy kasie okazuje się, że wskazana na etykiecie cena towaru jest w rzeczywistości wyższa. 

Sprzedający jest zobowiązany do oznakowania towarów w sposób zrozumiały dla kupującego, czyli podania na etykiecie ceny ostatecznej, z wliczonymi podatkami. Stąd mamy pełne prawo żądać, by dany produkt był nam sprzedany po cenie, która została wskazana na etykiecie lub na półce, w miejscu, w którym produkt był ułożony.

Czy możemy zwrócić sprzedawcy jakościowy produkt spożywczy?

Przyjęcie zwrotu jakościowego produktu spożywczego (z ważnym terminem przydatności, nieuszkodzonym opakowaniem itp.) zależy jedynie od dobrej woli sprzedającego. Może on, ale nie musi, na naszą prośbę dokonać wymiany produktu na inny, zwrócić zapłacone pieniądze.