Kontakty


Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius
Tel.: (+370 5 ) 2330 450
Faks: (+370 5 ) 2330 450
E-mail
Strona: www.zppl.lt
Godziny kontaktu: 9.00 - 16.00

 
 


Związek Prawników Polaków na Litwie

 

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Związku Prawników Polaków na Litwie, które odbędzie się 30 maja 2024 r. o godz. 17,45 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w sali nr 305.
W załączeniu porządek obrad. 
Jeżeli ktoś nie będzie mógł przybyć na zebranie, to jest możliwość głosowania zdalnego wypełniając Balsavimo biuletenis i przesyłając go na naszego maila.
Prosimy o aktywny udział, ponieważ do zatwierdzenia sprawozdań musimy mieć kworum.
Sprawozdania prześlemy każdemu indywidualnie po 20 maja.
 
Z wyrazami szacunku 
Zarząd ZPPL
 
 
 
 
Sprawa rekompensaty nową 0,04-0,12 ha działką pod budowę w miastach
 
 
Ustawa o Zwrocie ziemi przewiduje, że za zajętą ziemię w miastach można otrzymać rekompensatę w formie tzw. nowej działki pod budowę.
Sejm RL 14 grudnia 2023 r. przyjął dwie poprawki do Ustawy o Zwrocie ziemi, które dotyczą rekompensat za zajętą ziemią w miastach. Zmiany weszły w życie dnia 1 stycznia 2024 r.
 
Pierwsza poprawka. Artykuł 5 cz. 2 p. 3 Ustawy przewiduje, że pretendendenci na zwrot ziemi mają prawo od 1 stycznia 2024 r. do 1 maja 2024 r. złożyć wniosek i żądać za zajętą miastową ziemię otrzymania nowej dzałki pod budowę w innym mieście na terenie tego samego samorządu, z wyjątkiem Wilna. Ten przepis w zasadzie stwarza możliwość otrzymania nowej działki pod budowę dla pretendentów Starych Trok, którzy za zajętą ziemię posiadaną na własność do 1940 r. (nacjonalizacji) mogą do dnia 1 maja 2024 r.składać wnioski o otrzymanie działki pod budowę w Landwarowie lub Rudziszkach. Wiadomo, że z powodu braku wolnego terenu w Starych Trokach nie ma możliwości projektowania nowych działek pod budowę, dlatego pretendenci mają 4 miesięczny termin na podjęcie decyzji i wybrania innego miasta na terenie tego samego samorządu, w którym chcą otrzymać nową działkę pod budowę.
 
Druga poprawka. Artykuł 21 cz. 7 Ustawy przewiduje, że jeżeli ilość nowych działek pod budowę lub ogólna powierzchnia zaprojektowanych działek pod budowę w danym mieście jest wystarczająca, ażeby każdy z pretendentów oczekujących na nową działkę pod budowę mógł wybrać sobie działkę lub część działki w danym mieście i jeżeli taka osoba (pretendent) nie przybędzie na zebranie, lub przybędzie i nie wybierzy działki lub jej części, lub zrezygnuje z wybranej działki, to dla takiego pretendenta zostanie wypłacona rekompensata pieniężna. Ta zmiana weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i bezpośrednio dotyczy wszystkich pretendentów Wilna oczekujących na nową działkę pod budowę. Kierownik Narodowej Służby Rolnej dnia 8 stycznia 2024 r. rozkazem zatwierdził spis pretendentów na nową działkę pod budowę w Wilnie, jak również zatwierdził spis działek pod budowę. Te dane są dostępne na stronie internetowej: www.nzt.lt .  W spisie jest 622 pretendentów i jest 550 działek o ogólnej powierzchni 194,59 ha. A więc każdy z pretendentów w Wilnie może otrzymać działkę lub część działki. Pretendenci są zapraszani od 12 lutego 2024 r. do 13 marca 2024 r. (każdego roboczego dnia jest zapraszanych po 15 osób) na zebrania pretendentów, na których będą mogli wybrać działkę. Uwaga: jeżeli pretendent nie przybędzie na zebranie (wyjątek stanowi, jeżeli pretendent nie przybędzie z przyczyn niezależnych od woli pretendenta), lub przybędzie na zebranie i nie wybierze działki, to dla takiego pretendenta zostanie wypłacona rekompensata pieniężna w wysokości 2669 Euro za 0,12 ha i pretendent zostanie skreślony ze spisu pretendentów na nową działkę pod budowę.

 

 

Sprawa rekompensaty lasem na terenie wiejskim za miastową ziemię

Mer miasta Wilna Valdas Benkunskas rozporządzeniem z dnia 2 stycznia 2024 r. postanowił, że zwrot ziemi w Wilnie i w Grzegorzewie został zakończony i żadne dodatkowe działki na terenie samorządu Wilna nie będą projektowane. 

Ustawa o Zwrocie ziemi za zajętą ziemię w miastach przewiduje 3 sposoby rekompensaty:

1.      Nowa działka pod budowę do 0,12 ha;

2.      Rekompensata lasem na terenie wiejskim;

3.      Rekompensata pieniężna – 2900 Eur za 1 ha ziemi.

Jeżeli pretendent już otrzymał nową działkę pod budowę, to pozostają 2 sposoby rekompensaty, rekompensata lasem lub pieniężna. Rekompensata lasem jest ograniczona w czasie, czyli jeżeli pretendent chce skorzystać z tego sposobu rekompensaty, to wniosek może złożyć do dnia 1 maja 2024 r. Ten termin prawdopodobnie więcej już nie będzie przesuwany. Pretendent dla którego została przyjęta decyzja o wypłaceniu rekompensaty pieniężnej, ale rekompensata nie została wypłacona, może do 1 maja 2024 r. złożyć wniosek o zmianie sposobu rekompensaty z pieniężnej na rekompensatę lasem.  Po 1 maja 2024 r. nie pozostanie żadnego alternatywnego sposobu rekompensaty i pozostanie tylko rekompensata pieniężna. Ustawa przewiduje, że jeżeli do 1 maja 2024 r. pretendent nie złoży odpowiedniego wniosku w sprawie rekompensaty lasem, to dla takiego pretendenta przymusowo zostanie wypłacona rekompensata pieniężna. Do podjęcia decyzji o wypłaceniu rekompensaty pieniężnej nie jest potrzebna zgoda pretendenta, czyli Narodowa Służba Rolna decyzję o wypłaceniu rekompensaty pieniężnej podejmie samodzielnie i jednostronnie. Jeżeli pretendent nie wskaże swego konta bankowego, to pieniądze zostaną przelane na konto depozytu notariusza.

 

Uwzględniając powyższe reglamentacje prawne oraz podjęte decyzje mera Wilna należy zastanowić się nad wyborem rekompensaty lasem na terenie wiejskim za zajętą ziemię w Wilnie. Pretendent we wniosku ma wskazać rejon w którym chce otrzymać rekompensatę lasem oraz powinien wskazać dokładną miejscowość kadastrową.

 

                                                                                       Grzegorz Sakson

Prezes Związku Prawników Polaków na Litwie

 dnia 1 lutego 2024 r.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 września 2017 r. odbyła się konferencja „Analiza prawno-porównawcza z zakresu prawa handlowego oraz cywilnego na Litwie i w Polsce”, która była organizowana z okazji 20-lecia Związku Prawników Polaków na Litwie.

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/ambasador-dzialania-ktore-podejmuje-zwiazek-prawnikow-sa-wazna-wskazowka-dla-nas-w-polsce/

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/20-lecie-zwiazku-prawnikow-polakow-na-litwie

http://kirp.pl/20-lecie-zwiazku-prawnikow-polakow-litwie/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediacja - to dobry sposób na rozwiązanie konfliktu, zachowanie lub budowanie dobrych relacji, zawarcie trwałej ugody, która po zatwierdzeniu przez sąd nabiera mocy wyroku sądowego. Za pomocą mediacji można również zakończyć toczące się postępowanie sądowe. Mediacja jest powszechnie stosowana w państwach Unii Europejskiej, a w niektórych państwach jest nawet obowiązkowa.

Mediacja - metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia (mediator) pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowanego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny, a mediator jest bezstronny.

Mediacja jest pomocna zwłaszcza wówczas, gdy osoby chcą się dogadać (np. w sprawach rozwodu, podziału majątku, zniesienia współwłasności itp.), lecz nadmiar emocji uniemożliwia wzajemne wysłuchanie i zrozumienie.

Nawet w sprawach bardzo trudnych i bolesnych można rozmawiać spokojnie oraz dochodzić do wspólnie akceptowalnego porozumenia.

 

Mediator Jolanta Tupko - Mazur udziela bezpłatnych konsultacji z zakresu mediacji oraz prowadzi nieodpłatne postępowania mediacyjne. 

Tel. kontaktowy: 861806186, poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

_______________________________________________________________________________________________________________________