Kontaktai


Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius
Tel.: (+370 5 ) 2330 450
Faks: (+370 5 ) 2330 450
El. paštas:
Tinklapis: www.zppl.lt
Darbo laikas: 9.00 - 16.00

 
 


Lietuvos Lenkų Teisininkų Sąjunga

Veikla

Pagrindinė Lietuvos lenkų teisininkų sąjugos veiklos kryptis yra nemokamos teisinės pagalbos suteikimas nepasiturintiems Vilniaus krašto gyventojams. Sąjunga vienija lenkų kilmės teisininkus Lietuvoje šių pagrindinių tikslų realizavimui: dalyvauti kuriant teisinę Lietuvos valstybę, siekti, kad būtų visą apimtimi realizuojamos žmogaus teises ir laisves, padėti vystyti gyventojų teisinė sąmonę, dalyvauti tobulinant teises mokslą ir švietimą ir kitiems tikslams.200

2009 m. gruodžio 5-6 d. Lietuvos lenkų teisininkų sąjunga organizavo seminarą "Lygybė ir nediskriminavimas ES ir Lietuvos teisėje".

2010 m. spalio 29 - gruodžio 23 d. Lietuvos lenkų teisininkų sąjunga kartu su Europos žmogaus teisių fondu organizavo eilę paskaitų žmogaus teisių tema "Tobulinimasis žmogaus teisių srityje tarptautinėje ir Europos sąjungos teisėje".